Regulamin

Regulamin sklepu www.powiemci.pl

Postanowienia ogólne

Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem www.powiemci.pl, jest:

SENSEO Jagoda Kołaczyk

ul. Czerwona 7A

33-100 Tarnów

NIP: 8731447582
REGON: 360329089 

 1. Sprzedawca poprzez stronę www.powiemci.pl prowadzi sprzedaż detaliczną, przy okazji świadczy usługi drogą elektroniczną. Kupujący dokonuje zakupu produktów na stronie ww. sklepu.
 2. Zasady korzystania ze Sklepu oraz prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego określa regulamin Sklepu.
 3. W celu dokonania zakupu w Sklepie, wystarczy, że Kupujący będzie miał pod ręką komputer, laptop lub inne urządzenie, które posiada:
  • dostęp do Internetu,
  • standardowy system operacyjny,
  • standardowa przeglądarka internetowa,
  • posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. Kupujący nie może dokonać zakupu jako osoba anonimowa lub używająca pseudonimu.
 5. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.
 6. Wszystkie ceny na stronie Sklepu dotyczą terenu Polski.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Zamówienia można składać 24 h na dobę.
 2. Sprzedaż odbywa się poprzez realizowanie zamówień składanych za pośrednictwem: strony www.powiemci.pl  poprzez:
 • kliknięcie  zdjęcia danego produktu,
 • dodanie produktu do koszyka
 • wybranie formy przesyłki oraz sposobu płatności
 • wpisanie swoich danych adresowych, a jeśli przesyłka jest prezentem, wybranie opcji „ inne dane wysyłkowe”
 • jeśli Kupujący posiada kod rabatowy lub bon, wpisuje go w odpowiednie okienko.
 • po zapoznaniu się z Regulaminem oraz Polityką prywatności, Kupujący zaznacza oba okienka, potwierdzając fakt zaznajomienia się z ww. warunkami i zasadami Sklepu.

3. Po wpisaniu koniecznych danych Kupujący naciska „przejdź do potwierdzenia”, gdzie Kupującemu wyświetla się potwierdzenie zamówienia z danymi i produktami, które Kupujący wybrał podczas wypełniania formularza dotyczącego danego produktu. Po sprawdzeniu wszystkich danych,  Kupujący naciska przycisk Zamów lub wraca do koszyka i kontynuuje zakupy.

4. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje na wskazany przez niego adres e-mail, automatycznie wygenerowany przez sklep, list elektroniczny ze szczegółami zamówienia.

Do złożenia zamówienia nie jest wymagana rejestracja (logowanie) Kupującego.

5. Zawarcie umowy pomiędzy Sklepem a Kupującym następuje w momencie złożenia zamówienia przez Kupującego. Przedmiotem umowy sprzedaży jest produkt wymieniony w zamówieniu.

6. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności za zamówienie w postaci płatności za pośrednictwem serwisu PayU Kupujący zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną serwisu PayU celem dokonania płatności za zamówienie. Po dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży produktów objętych zamówieniem uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą.

7. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny, o czym informuje słowo ”Jest” przy słowie ‘Dostępność’ w ramce obok zdjęcia towaru.

8. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym sklepu internetowego, po otrzymaniu potwierdzenia dokonania przelewu lub powiadomienia za pośrednictwem jednego z serwisów płatniczych.

9. Czas realizacji zamówienia, od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunek bankowy lub otrzymania powiadomienia od serwisu płatniczego, wynosi do 5 dni roboczych + czas wysyłki. Zamówienia wysyłane są 2 dni w tygodniu (wtorek i piątek).

10. Czas realizacji może zostać wydłużony od 5 do 7 dni roboczych – dotyczy to sytuacji od nas niezależnych, gdy opóźnia się dostawa materiału lub towaru  ze strony producenta, hurtownia czeka na dostawę, albo w  dni świąteczne –  w takim przypadku poinformujemy Klienta wysyłając wiadomość na maila. Informujemy również na stronie www o wszelkich urlopach w działaniu sklepu.

Płatności

Płatności dokonuje się w następujący sposób:

 1. Na rachunek bankowy PL 19195000012006228030080002– Idea Bank
 2. Płatności online realizowane przez PayU

Ceny produktów

 1. Ofertę sklepu stanowią produkty będące w jego ofercie za pośrednictwem strony www.powiemci.pl z podanymi cenami i opisami.
 2. Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym są cenami brutto i wyrażone są w polskich złotych (PLN). Ceny dotyczą przesyłek na terenie kraju – Polski.
 3. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 4. Całkowita wartość zamówienia ( cena produktu plus cena przesyłki )  jest przedstawiona w Koszyku w momencie dokonania wyboru przez Klienta formy dostawy produktu oraz formy zapłaty.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian.

Dostawa i koszty wysyłki

 1. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki, które pokrywa Kupujący.
 2. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez klienta i określony w zamówieniu sposób. Jeśli adres podany przez Kupującego zostanie źle uzupełniony, co uniemożliwi dostarczenie
  przesyłki, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym telefonicznie lub przez e-mail.
 3. Przesyłki dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej na wskazany przez kupującego adres
 4.  Jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, przewoźnik ma obowiązek ustalić niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik powinien zrobić to również na żądanie Klienta, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona. Przypadkowej utrata lub uszkodzenie Towaru przechodzi na Klientowi z chwilą jej mu wydania.

Czas dostawy zamówienia

Przewidywany czas dostawy: 1-3 dni roboczych (w zależności od firmy kurierskiej)

Modyfikacja i zmiana zamówienia

Jeśli klient dokonał potwierdzenia zamówienia, może je zmienić telefonicznie pod numerami: 793-523-295;  e-mailem pod adresem kontakt@powiemci.pl

Rękojmia – odpowiedzialność za wady

 1. Sklep ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.
 2. Sklep jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Kupujący może:
  • żądać wymiany produktu na wolny od wad,
  • żądać usunięcia wady,
  • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
  • złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 4. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sklep, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 5. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, może na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy produkt na adres Sklepu, po wcześniejszym zaakceptowaniu przez sklep sposobu dostawy
 7. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.
 8. Szczegóły dotyczące rękojmi Sklepu za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).

Wypełniony formularz reklamacji możną dostarczyć do sklepu drogą mailową lub listownie.

Sklep nie przyjmuje paczek dostarczanych za pobraniem ani za potwierdzeniem odbioru.

Sklep ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji począwszy od dnia następującego po dniu, w którym sklep otrzymał reklamowany towar. ( Np. sklep otrzymał produkt 7 go stycznia,  termin reklamacji biegnie od 8 stycznia).

Po pozytywnie rozpatrzonej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeżeli zapas towaru zostanie wyczerpany, sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru wraz z kosztem wysyłki lub zaoferuje mu inny , dostępny na stanie towar.

Zwrot należności za towar (cena towaru plus koszt przesyłki)  nastąpi w ciągu 14 dni od otrzymania reklamowanego towaru od Klienta.

Sprawdzenie przesyłki

Bardzo prosimy o sprawdzenie zawartości paczki w obecności kuriera i w razie stwierdzenia wady czy braków w przesyłce ( zniszczenie, zamoczenie, rozerwanie ) sporządzenie protokołu szkody,

– przesyłki kurierskie sprawdzić można dopiero po zapłaceniu i pokwitowaniu odbioru.

W przypadku uszkodzonych paczek dostarczonych przez Pocztę Polską, ich sprawdzenie jest możliwe za dodatkową opłatą. Jeżeli Klient chce dokonać sprawdzenia paczki w obecności listonosza lub na Poczcie, prosimy o kontakt ze Sklepem.

– Jeżeli Poczta Polska dostarczy przesyłkę niekompletną i uszkodzoną, sklep prosi o zrobienie zdjęcia paczki i przesłanie na adres naszego biura: kontakt@powiemci.pl

Rezygnacja z zamówienia i odstąpienie od umowy

1 Kupujący może zrezygnować z zamówienia zanim jeszcze zamówione towary nie zostaną wysłane:

–  anulując zamówienie na adres: kontakt@powiemci.pl i podając numer zamówienia

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Klient może zrezygnować z towaru jeżeli w terminie 14 dni od daty otrzymania przedmiotu zamówienia złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy, które może wysłać na adres e-mail: kontakt@powiemci.pl 

2. W przypadku, o którym mowa w pkt.2 Kupujący jest zobowiązany zwrócić towar w ciągu 14 dni.

( Za datę zwrotu przyjmuje się datę stempla pocztowego).

3.  Koszt przesyłki zwrotnej ponosi Klient.

4. Sklep w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki od Klienta wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy zwraca wartość zakupu na www.powiemci.pl

5. W przypadku zwrotu części zamówienia ( np. jednego z kilku produktów), sklep zwraca cenę produktu.

6. Sklep nie akceptuje zwrotów w formie przesyłek za pobraniem ani za potwierdzeniem odbioru.

7. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin sklepu www.powiemci.pl stanowi nieodłączną część każdej umowy zawieranej między Sklepem a Kupującym. Jest powszechnie dostępny na stornie www.powiemci.pl . Kupujący może skopiować go na dysk komputera lub wydrukować. Przy zawarciu umowy Sklep może dostarczyć regulamin na adres e-mail podany przez Kupującego.
 2. Regulamin Sklepu wchodzi w życie z dniem umieszczenia go na stronie www.powiemci.pl . Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.
 3. Spory pomiędzy sklepem www.powiemci.pl, a Kupującym, będące wynikiem umowy pomiędzy nimi, będą rozstrzygane w drodze mediacji.
 4.  Jeżeli od wyznaczenia mediatora w ciągu 30 dni lub ustalonym przez strony innym dodatkowym terminie nie udało się zawrzeć ugody, spór między Kupującym a Sklepem zostanie rozstrzygnięty przez sąd właściwy. Sądem właściwym jest sąd w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania, sąd w którego okręgu znajduje się zakład główny lub oddział przedsiębiorcy lub sąd miejsca wykonania umowy. Wybór zależy od powoda i charakteru roszczenia.

5. Kupujący ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Kupujący ma możliwość:

 • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
 • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sklepem,
 • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.6. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Kupujący może szukać na stronie internetowej http://uokik.gov.pl.7. Kupujący może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Zdjęcia wykorzystane na stronie www.powiemci.pl  są autorstwem firmy. Kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub części bez zgody autora, jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich. Podstawa prawna: Dz.U. 94 nr 24 poz.83, sprost. Dz.U 94 nr 43, poz.170.8. Sklep internetowy www.powiemci.pl  zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO), które zacznie obowiązywać od 25 maja 2018 roku.

Zgodnie z tą ustawą Kupujący mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

Prosimy o zapoznanie się z Polityką Prywatności. .

 Data publikacji Regulaminu 24.06.2020r.